COL·LECCIÓ OFICIS SINGULARS

Breda, disposa de la seva propia terrera, ubicada a la població veïna de Riells, antigament els artesans anaven a extreure l’argila. l`argila al ser molt refractaria es idonea per fer peces per cuinar al foc.
Antigament les cassoles valencianes o la tradicional cassola botxa es feien al torn a mà i es deixaven secar al sol . Una jornada de un artesà al 1950 feia 36 peces cada dia. El terrisaires fruit de la industrialització han sabut mecanitzar part de la seva industria artesana, si antigament es fabricaven les cassoles a mà, actualment, les cassoles es solen fer amb una premsa rotativa.
La paraula artesà, control de la mà, s ha substituit per el control de la màquina. I les anses son les uniques que es coloquen a mà una vegada feta la peça a màquina.

A Breda s explica que es pot reconeixer un artesà mirant la cassola. I si ens fixem en les nanses podrem saber qui l ha fet. La exposició mostra els resultats assolits gràcies a la colaboració del dissenyador Guillem Ferran i dels artesans: Antoni Majó, Joan Mendez Díaz, Josep Graupera Marcos, Pere i Tano Anglisano Castanyer, Josep Bombí Orra, Jordi Planas Auladell, Josep Buxalleu Prat.