LA TERRISSA DE BREDA


Breda, situada al costat oriental del Montseny, dins la comarca de la Selva, Ès una vila amb un conjunt historicoartÌstic on destaca el campanar romànic del s.XI de l’esglesia de Santa Maria. Apart de ser el poble de la sèrie de Televisió de Catalunya, Ventdelpla.
Breda és ciutat de referencia, punt d’origen, tradició i centre de producció de terrissa més importants de Catalunya i España. La ceràmica de Breda s’ha convertit en una icona, ja que forma part del nostre patrimoni cultural des del segle XV.