LA TERRISSA DE BREDA


Breda, situada al costat oriental del Montseny, dins la comarca de la Selva, Ès una vila amb un conjunt historicoartÌstic on destaca el campanar romànic del s.XI de l’esglesia de Santa Maria. Apart de ser el poble de la sèrie de Televisió de Catalunya, Ventdelpla.
Breda és ciutat de referencia, punt d’origen, tradició i centre de producció de terrissa més importants de Catalunya i España. La ceràmica de Breda s’ha convertit en una icona, ja que forma part del nostre patrimoni cultural des del segle XV.
COL·LECCIÓ OFICIS SINGULARS

Breda, disposa de la seva propia terrera, ubicada a la població veïna de Riells, antigament els artesans anaven a extreure l’argila. l`argila al ser molt refractaria es idonea per fer peces per cuinar al foc.
Antigament les cassoles valencianes o la tradicional cassola botxa es feien al torn a mà i es deixaven secar al sol . Una jornada de un artesà al 1950 feia 36 peces cada dia. El terrisaires fruit de la industrialització han sabut mecanitzar part de la seva industria artesana, si antigament es fabricaven les cassoles a mà, actualment, les cassoles es solen fer amb una premsa rotativa.
La paraula artesà, control de la mà, s ha substituit per el control de la màquina. I les anses son les uniques que es coloquen a mà una vegada feta la peça a màquina.

A Breda s explica que es pot reconeixer un artesà mirant la cassola. I si ens fixem en les nanses podrem saber qui l ha fet. La exposició mostra els resultats assolits gràcies a la colaboració del dissenyador Guillem Ferran i dels artesans: Antoni Majó, Joan Mendez Díaz, Josep Graupera Marcos, Pere i Tano Anglisano Castanyer, Josep Bombí Orra, Jordi Planas Auladell, Josep Buxalleu Prat.
CENTRAL COOPERATIVA DE TERRISSAIRES DE BREDA

972 871 105
Ctra. d'Arbúcies, 98. 
info@ceramicadebreda.com

CERÀMICA PLANASJordi Planas Auladell
972 871 238
jordi@ceramicaplanas.com
www.ceramicaplanas.com

CERÀMIQUES BOMBÍ


Josep Bombí Orra
972 870 958
www.ceramicadebreda.com

CERÀMIQUES BUXALLEUJosep Buxalleu Prat
972 870 011
jbuxalleu@ceramicadebreda.com
www.ceramicadebreda.com

CERÀMIQUES GRAUPERAJosep Graupera Marcos
972 870 821
info@graupera.net
www.graupera.net

CERÀMIQUES LA PEÇA
Pere i Tano Anglisano Castanyer
972 870 433
ceramiqueslapesa@gmail.com

NOVA ARTESANIA
Joan Mendez Díaz
972 160 478
mendez_artesania@hotmail.com

TALLER DE CERÀMICA I TERRISSA A. MAJÓ


Antoni Majó Manresa
972 870735
info@ceramiquesmajo.com
www.ceramiquesmajo.com